SMO Traverse

SMO Traverse

Elk mens heeft zijn eigen verhaal. Soms krijgt dat verhaal een ongewenste wending. Het gevolg is een neerwaartse spiraal die alleen maar versterkt wordt op het moment dat iemand op straat belandt. Door opvang en begeleiding doorbreekt Traverse die spiraal. Daarmee verandert het verhaal.

Missie

Het is onze missie om een stabiele basis te creëren voor mensen die geen eigen woning hebben of dakloos dreigen te worden. Traverse is er voor mannen, vrouwen, ouderen, jongeren en kinderen. Door mensen te helpen het beste uit zichzelf te halen, stellen we ze in staat om de regie te nemen en een nieuwe, positieve wending aan hun eigen verhaal te geven.

‘Samen werken we…aan een nieuwe hoopvolle toekomst!’

Visie

Samen met cliënten verandert Traverse verhalen. Dit doen we door cliënten deel uit te laten maken van een gemeenschap en te zorgen voor een warme, veilige en stabiele omgeving. Daarmee helpen we ze om tot rust te komen en te resetten. Om vervolgens samen doelgericht en vastberaden te werken aan een nieuwe, stabiele basis. Hiervoor bieden wij verschillende vormen van huisvesting in combinatie met uiteenlopende varianten van begeleiding en verzorging.

Bij alles wat we doen, staat de cliënt centraal. Wij gaan uit van wat zij zelf kunnen en willen. De cliënt is verantwoordelijk voor zijn eigen verhaal. En wij verwachten dat onze cliënten die rol pakken en daar geleidelijk steeds meer invulling aan geven. Wij geven ze dat vertrouwen. Zo dragen we bij aan het opbouwen van eigenwaarde en werken we toe naar grip, zelfregie en zelfstandigheid.

Wij bouwen op jarenlange expertise en diepgaande ervaring op het complexe snijvlak van opvang, zorg en ondersteuning. Waar nodig denken we buiten de gebaande paden en geven we ruimte aan innovatie. Door cliënten te veranderen van toeschouwer in regisseur helpen we ze om het beste uit zichzelf te halen. Zo veranderen we het verhaal en creëren we met elkaar een nieuwe, hoopvolle toekomst.

 

Lemontree is trots dat we mogen bijdragen aan een nog betere ICT-omgeving.

Clientenbelang Amsterdam

Clientenbelang Amsterdam

Ieder mens is meer dan zijn ziekte of beperking. Versterking van eigen regie en participatie, hoe klein ook, is wenselijk en mogelijk. Cliëntenbelang Amsterdam zet zich daarom in voor het vergroten van de eigen regie, kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van cliënten*, rekening houdend met de grenzen van hun zelfredzaamheid en die van het omringende netwerk.

Cliëntenbelang Amsterdam komt op voor álle inwoners van Amsterdam die beperkingen ondervinden door een lichamelijke handicap, (chronische) ziekte, verstandelijke of psychische beperking of om een andere reden gebruik maken van gezondheidszorg, welzijn en andere dienstverlening.

* Daar waar wij cliënten noemen, bedoelen wij tevens de mantelzorgers.

 

Partnerschap

Wij kiezen voor partnerschap met de (ervaringsdeskundige) Amsterdammer. In een gelijkwaardige positie. Door samen te werken, elkaar te zien en daarop in te spelen. Ieders mening telt.

Positieve Gezondheid

We omarmen het gedachtegoed en model van Positieve Gezondheid. We richten onze inzet daarbij op:

 • Het vergroten van deelname van kwetsbare Amsterdammers aan de maatschappij.
 • Het versterken van de eigen regie van groepen of individuen voor zo ver zij en hun omringende netwerk dat zelf kunnen invullen.

 

Andere belangrijke onderdelen van onze missie zijn:

 

 • Thematisch werken
  We werken met Amsterdammers aan vraagstukken en thema’s die spelen op een integrale manier. Zoals in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld. En dit is terug te zien in onze werkwijze binnen de vereniging en werkorganisatie.
 • Cliëntenbelang als samenwerkingsplatform
  We vormen een platform waar leden, platforms en niet-leden (individuen) elkaar ontmoeten en werken aan de belangrijkste thema’s.
 • Aanbod in Noord-Holland
  We bieden dienstverlening aan voor gemeenten, cliëntenraden en zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Holland.
 • Kennisontwikkeling in de werkorganisatie
  Cliëntenbelang Amsterdam ontwikkelt zich verder als professionele organisatie om Amsterdammers en organisaties zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen en met hen samen te werken. De kennisontwikkeling richt zich op project- en programmamanagement, kennisdeling, acquisitiekracht en samenwerkingsvaardigheden.  

 

Lemontree is trots dat we hier de OneDesk Mobile werkplek mogen leveren en de ICT-omgeving mogen beheren.

ONSWelzijn

ONSWelzijn

Een samenleving waarin iedereen meedoet en waarin iedereen bijdraagt aan geluk voor zichzelf en anderen. Dat willen wij bereiken voor de mensen in Noordoost Brabant. Ieder mens doet mee en telt mee.

Onze kernwaarden zijn autonomie, uitgaan van talenten en nabijheid. Wij gaan ervan uit dat mensen zelf hun leven bepalen en dat ieder mens beschikt over talent en kracht. Wij zijn dichtbij en toegankelijk voor burgers, netwerkpartners en opdrachtgevers en gaan uit van de leefomgeving en levensvisie van de burger.

Je kunt altijd bij ons terecht. Wij zijn er voor mensen van alle leeftijden met een vraag of probleem die zij niet alleen kunnen oplossen. Samen zoeken we naar een oplossing op het gebied van wonen, meedoen, financiën, zorg, welzijn en opvoeden en opgroeien. Maar ook met plannen om iets te leren of voor een ander of de buurt te doen.

Geluk(t) in 2020 – Ons meerjarenbeleidsplan

Samen met onze partners, klanten, vrijwilligers en andere relaties hebben we begin dit jaar nagedacht hoe we onze missie in 2020 kunnen realiseren. De uitkomst van het proces hebben we vastgelegd in een meerjarenbeleidsplan. Hierin zijn 7 doelen beschreven, waar u nu al, maar zeker in de toekomst meer van zult horen. Graag delen we het plan met u in de vorm van een korte film. Heeft u na het zien van deze film nog vragen over ons plan of wilt u hierover met ons in gesprek? Neem dan contact met ons op!

 

Lemontree is trots dat we hier de OneDesk Mobile werkplek mogen leveren en de ICT-omgeving mogen beheren.

Stichting Kessler

Stichting Kessler

Al meer dan honderd jaar is met veel liefde en compassie gewerkt bij de Kessler Stichting en hebben zich vele duizenden mensen gemeld voor hulp, opvang, begeleiding, zorg of advies. We vangen mensen op die opvang en/of zorg en begeleiding nodig hebben. We ondersteunen hen methodisch op de weg (terug) naar een zinvol bestaan en begeleiden ook in de thuissituatie. De Kessler Stichting is een innoverende organisatie, die cliënten hartelijk en onvoorwaardelijk accepteert en hen professionele ondersteuning biedt. De ervaring leert dat veel mensen in staat zijn om een deel van hun zelfstandigheid te herwinnen wanneer hierbij de juiste ondersteuning wordt geboden. Samen met de cliënt zoeken naar de meest geschikte oplossing voor zijn/haar situatie, is dan ook het uitgangspunt voor onze methodische begeleiding, competentiegericht begeleiden.

Kernwaarden
Menselijk, professioneel en integer zijn de drijvende krachten achter ons handelen. Deze drie kernwoorden vatten de volgende waarden samen: duidelijk, professioneel, creatief, behulpzaam, gastvrij, open, meelevend, toegewijd, samenwerkend en betrouwbaar. Ze vormen de ‘persoonlijkheid’ van de Kessler Stichting.

Lemontree is trots dat we onze OneDesk Mobile werkplek mogen leveren en de ICT-omgegving mogen beheren..

KonnecteD

KonnecteD

KonnecteD kiest voor Hyperconverged oplossing met Lemontree

Van buikgevoel naar geweldige samenwerking

KonnekteD

KonnecteD is een organisatie die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpt naar betaald werk. De organisatie, die gevestigd is in Deventer, werkt nauw samen met en vervult haar maatschappelijke functie in de gemeenten Deventer en Olst en Wijhe. Deventer Werktalent, Sallcon en het Groenbedrijf zijn onderdeel van KonnecteD.

 

We spreken met Martin Snellink, hoofd ICT van KonnecteD: “We hadden een ICT-omgeving die eigenlijk sinds 2012 niet meer een serieuze vervangingsslag had doorgemaakt. En als je op ICT-vlak zes jaar niet veel meer verandert, dan komen integriteit en betrouwbaarheid in het geding”. KonnecteD moet financieel op eigen benen staan en is daarom kostenbewust. Ook wat de ICT betreft. Om de kwaliteit van ICT te kunnen waarborgen moest er in 2018 een plan worden gemaakt om de legacy systemen te vervangen en tegen redelijke kosten een toekomstbestendige ICT-omgeving te implementeren.

 

“Het voordeel als alles is afgeschreven is dat je met een schone lei kunt beginnen. In eerste instantie hebben we tien partijen uitgenodigd om met ons mee te denken hoe ICT eruit zou moeten zien. Helaas kwamen deze te snel met te concrete technische voorstellen en prijzen en voelden we ons onvoldoende gehoord in onze ambitie en wensen. We hebben toen een partij in de arm genomen om ons te helpen in het selectieproces” vertelt Martin. Hierdoor kon KonnecteD meer focus leggen op de wensen en eisen uit de organisatie en beter definiëren wat de organisatie van ICT verlangt.

 

“Toen we een helder beeld hadden van de verwachtingen rondom ICT ging de selectie sneller en gemakkelijker en hielden we al snel twee partijen over. Daarbij ging de voorkeur naar Lemontree. Vanwege hun track record op het vlak van hyperconverged IT maar zeker ook vanwege het positieve gevoel dat we bij de mensen van Lemontree hadden. Ze begrepen goed wat onze wensen en eisen waren en kwamen met een concept dat goed paste bij onze organisatiebehoeften. En de voorstellen paste goed bij onze plannen, visie en budgetten.” Vertelt Snellink.

 

Lemontree had een hyperconverged stretched cluster oplossing van HPE SimpliVity voorgesteld, waarbij beschikbaarheid, integriteit en betrouwbaarheid een elementaire rol speelden. “Deze omgeving biedt alle facetten om de bedrijfsapplicaties goed en snel te laten draaien voor onze eindgebruikers. Bovendien is het een toekomstgerichte oplossing waarbij we onze data veilig kunnen opslaan. Ook is de betrouwbaarheid van onze back-up oplossing enorm verbeterd wat een enorme opluchting voor me is. En heel belangrijk: de performance van ICT is flink verbeterd. We zijn nog steeds in een continu proces aan het tweaken samen met Lemontree maar de eerste ervaringen zijn goed merkbaar.”

 

Martin is lovend over de samenwerking met Lemontree. Zowel in de voorbereiding als tijdens het project vindt hij dat de samenwerking erg leuk en soepel is verlopen. Maar ook na het project ervaart hij dat de mensen van KonnecteD en Lemontree goed kunnen samenwerken. “Er is een erg leuke klik tussen onze specialisten en de mensen van Lemontree. In de samenwerking merkten we telkens dat we de juiste kennis op het juiste moment beschikbaar hadden en we gezamenlijk een zeer succesvolle implementatie hebben gedaan. Daarbij merkten we vooral dat Lemontree echt oog en oor heeft voor onze wensen, maar ook voor de mensen die bij ons werken. Daardoor is Lemontree een mooie aanvulling op ons eigen team. Die samenwerking zetten we dan ook voort, want Lemontree doet het onderhoud op de omgeving. We hebben een relatief klein IT-team die door Lemontree wordt ontzorgd op specifieke kennis, patchmanagement en monitoring. Daardoor kunnen wij ons meer richten op de applicaties en eindgebruikers”.

Over KonnecteD

KonnecteD is een organisatie die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpt naar betaald werk. KonnecteD stimuleert vernieuwing door mensen met ideeën en kansen te verbinden en te faciliteren. KonnecteD verbindt bedrijven en bevordert de inclusieve samenleving en een circulaire economie. Geluk door werk. Dat is wat KonnecteD wil bereiken. Deventer WerktalentSallcon en het Groenbedrijf zijn onderdeel van KonnecteD. Net als alle aangesloten ondernemers en partners. Dit zijn organisaties die midden in de samenleving staan, die anders denken en anders doen. En samenwerken aan oplossingen om bedrijvigheid en werkgelegenheid duurzaam te laten groeien. Zij maken werk van betekenis.

Bekijk het mooie werk van KonnecteD op RTL programma “Doe Maar Duurzaam”

Over Lemontree

Lemontree’s missie is “bedrijfskansen creëren door geweldige ICT” voor onze opdrachtgevers. Dit doen wij door informatie- en communicatietechnologie toegankelijk, betrouwbaar en betaalbaar te maken met een geweldige gebruikerservaring en “first class” support. Samen leggen wij, als echte partners, de weg af naar een zorgeloze, transparante ICT-omgeving en een samenwerking op basis van persoonlijke en hartelijke communicatie, respect en vertrouwen. Het resultaat van onze dienstverlening is rust in de organisatie en focus op de core business. Onze opdrachtgevers waarderen onze manier van werken met minimaal een 8,5 en omschrijven Lemontree op basis van 3 essentiële kernwaarden: competent, authentiek en transparant.

evofenedex

evofenedex

evofenedex verhoogt de kwaliteit naar eindgebruikers en verlaagt de kosten van ICT met meer dan 20% door heldere cloudstrategie

 

 

evofenedex, ondernemersvereniging voor handels- en productiebedrijven, heeft de eerste stappen gezet naar een volledige cloud based ICT-omgeving. De vereniging uit Zoetermeer wil hiermee de kwaliteit naar eindgebruikers verhogen en de kosten van ICT aanzienlijk verlagen. De eerste stap, het overzetten van de huidige omgeving naar IaaS-diensten en de eerste aanzet voor het ‘verSaaSen’ van de applicaties, is inmiddels succesvol opgeleverd met minimale impact voor de medewerkers die de ICT-voorzieningen dagelijks gebruiken. In de tweede fase is het de bedoeling een groot deel van de bedrijfsapplicaties onder te brengen in SaaS en een volledige online werkplek uit te rollen, om een verdere besparing te realiseren en maximaal aan te sluiten bij de hedendaagse IT-mogelijkheden.

 

Aan tafel zitten Pieter van der Bas, lid MT en Hans Plug, ICT manager van evofenedex. Ze vertellen enthousiast over dit mooie project. Na een onderzoek van een onafhankelijk bureau kwam naar voren dat de inkooporganisatie verder geoptimaliseerd kon worden en de kosten van onder andere ICT omlaag konden door de ICT-omgeving anders in te richten. Parallel hieraan was de vereniging al aan het kijken hoe de kwaliteit naar eindgebruikers omhoog zou kunnen. Hans was al langer van mening dat public cloud oplossingen meer toekomstvast en kostenefficiënt zouden werken en het onderzoek ondersteunde deze gedachte. “We hebben op basis van onze doelen een klein aantal bedrijven gevraagd een aanbieding te maken. Hier kwam Lemontree als beste uit. Doorslag hierin gaf dat Lemontree:

 

 1. Een aanbieding deed die volledig public cloud gebaseerd was,
 2. Goed had nagedacht over het inzetten van Sharepoint Online en daarnaast een goed doordacht plan van aanpak en planning presenteerde,
 3. Qua omvang, cultuur en dynamiek (no-nonsense) goed bij onze vereniging past en inhoudelijk een zeer positieve indruk maakte,
 4. Positieve referenties had die hen van harte konden aanbevelen,
 5. Haar kantoor dicht de buurt van Zoetermeer heeft.

 

Naast zeer tevreden gebruikers hebben we een kostenbesparing gerealiseerd van meer dan 20%

 

OneDesk Mobile, de online werkplekoplossing van Lemontree, is de stip op de horizon vertelt Hans Plug. Deze oplossing biedt onze gebruikers een zeer flexibele en kwalitatieve oplossing, waarmee we in staat zijn onze leden uitstekend en kostenbewust te ondersteunen. Vanuit het verleden hebben we geleerd dat ICT flexibel moet kunnen meeschalen met de organisatie om noodzakelijke kostenbesparingen ook op ICT-gebied te kunnen doorvoeren. De oplossing van Lemontree biedt een pay per use model, waarmee we volledig flexibel zijn in de inzet en kosten van ICT.

 

Om evofenedex gefaseerd naar de gewenste ICT-omgeving te helpen is de implementatie opgedeeld in drie stappen. De eerste stap, welke inmiddels is gezet, is om waar mogelijk SaaS te gaan inzetten voor de bedrijfsapplicaties en de bedrijfsapplicaties waar dit (nog) niet kan door inzet van Microsoft Azure naar een pay-per-use IaaS model te brengen. In fase twee zal een aantal bedrijfsapplicaties met maatwerk, waaronder ERP-applicaties, ontvlecht worden en als standaardapplicaties via SaaS worden afgenomen. De derde stap die deels parallel loopt aan stap twee is om de online werkplek OneDesk Mobile uit te rollen naar de gebruikers. Met deze werkplek krijgen gebruikers een zeer gebruikersvriendelijke omgeving, waarin samenwerken, mobiliteit, nieuws delen, intranet, productief in teams werken en de ontsluiting van de bedrijfsapplicaties samenkomt.

 

Pieter is erg onder de indruk van het project en de samenwerking. “in een doorlooptijd van vijf weken hebben we zeer snel en vakkundig de omgeving gemigreerd en in gebruik kunnen nemen. Het is af en toe best spannend geweest en een hele intensieve periode geweest, want in dit soort ICT-projecten kun je het eigenlijk alleen maar fout doen. De organisatie verwacht dat alles gewoon netjes door blijft draaien, terwijl er onder motorkap best wel veel veranderd in korte tijd”. Hans voegt hieraan toe: “Als ICT-manager krijg je niet snel complimenten van eindgebruikers. Maar in dit project gingen de duimen omhoog. Onze gebruikers hebben totaal geen last gehad van de migratie en waren erg blij met hun nieuwe omgeving”.

 

Ook binnen Lemontree zijn de mensen enthousiast over de leuke en goede samenwerking met evofenedex. Door de korte lijnen, fijne cultuur en leuke mensen kunnen we snel schakelen en verloopt alles soepel.

 

1 januari 2019 werd de eerste fase in wederzijdse tevredenheid opgeleverd. Iedereen kijkt uit naar de volgende fasen, waarmee evofenedex stappen naar een moderne werkplek gaat zetten. Met verdere kostenbesparingen in het verschiet.

 

Over evofenedex

evofenedex is een ondernemersvereniging. Het netwerk van Nederlandse handels- en productiebedrijven met een logistieke of internationale operatie. evofenedex zorgt ervoor dat haar leden hun logistiek optimaal organiseren en beter internationaal ondernemen. Dit doen zij door hindernissen weg te nemen en kennis en kansen toe te voegen. Door leden een mix van producten en diensten aan te bieden. En door hun belangen te behartigen in Nederland en daarbuiten. Evofenedex beschikt over een uniek netwerk in binnen- en buitenland.

 

Over Lemontree

Lemontree’s missie is “bedrijfskansen creëren door geweldige  ICT” voor onze opdrachtgevers. Dit doen wij door informatie- en communicatietechnologie toegankelijk, betrouwbaar en betaalbaar te maken met een geweldige gebruikerservaring en “first class” support. Samen leggen wij, als echte partners, de weg af naar een zorgeloze, transparante ICT-omgeving en een samenwerking op basis van persoonlijke en hartelijke communicatie, respect en vertrouwen. Het resultaat van onze dienstverlening is rust in de organisatie en focus op de core business. Onze opdrachtgevers waarderen onze manier van werken met minimaal een 8,5 en omschrijven Lemontree op basis van 3 essentiële kernwaarden: competent, authentiek en transparant.

Ambaflex

Ambaflex

Ambaflex kiest managed hoog beschikbare infrastructuur bij Lemontree

 

Ambaflex, dé partner voor materiaaltransportsystemen op maat, heeft gekozen voor het leveren en beheren van een vernieuwde IT-infrastructuur door Lemontree. De bestaande omgeving is aan vervanging toe en loopt aan tegen de grenzen van haar kunnen. Daarnaast bestaat bij Ambaflex de wens om de werkplekken te ontsluiten op basis vanCitrix VDI voor medewerkers in de Verenigde Staten, China, Roemenië en Nederland.

De door Lemontree aangeboden oplossing biedt hoge beschikbaarheid en voldoende ruimte en schaalbaarheid om in de beoogde groei te kunnen voorzien en wordt op basis van een resultaatverplichting door Lemontree beheerd.

Hoge beschikbaarheid, beveiliging en ontsluiten van internationale werkplekken

Op basis van de wensen en eisen van Ambaflex en op basis van de nieuwste technologische mogelijkheden, wordt er een nieuwe IT-infrastructuur ontwikkeld en uitgerold. Deze omgeving zal bestaan uit een hoog beschikbaar twin datacenter op basis van vier HPE SimpliVity nodes met vier aparte VDI hosts. Daarnaast worden alle switches en firewalls vervangen om een veilige en betrouwbare werking van de nieuwe infrastructuur te realiseren. Hierdoor zal Ambaflex rond april 2018 beschikken over een omgeving die voldoende ruimte en schaalbaarheid biedt voor de behoeftes van de komende jaren, ingericht op hoge beschikbaarheid met automatische failover en een native back-up oplossing.

 

Ambaflex SpiralveyorOver Ambaflex

AmbaFlex is dé partner voor materiaaltransportsystemen op maat op basis van spiraaltransporteurs! De unieke SpiralVeyor® wordt in een groot aantal landen gebruikt en kent vele toepassingen voor verticaal transport, tijdelijke opslag en accumulatie van stukgoederen en verpakte producten.

AmbaFlex is een onafhankelijk mondiaal bedrijf dat het SpiralVeyor®-systeem in eigen beheer heeft ontwikkeld en ook de productie en het onderhoud voor zijn rekening neemt. Zo is de klant verzekerd van de meest rendabele oplossing die momenteel  beschikbaar is.

Inmiddels stellen gebruikers over de hele wereld het kwaliteitsniveau en de beproefde ervaring in hun vakgebied op prijs. Om deze voortrekkersrol te kunnen blijven vervullen, investereert Ambiflex voortdurend in productinnovatie en ontwikkeling van functionele oplossingen, in nauwe samenwerking met haar klanten.

Tomingroep

Tomingroep

Tomingroep kiest voor SimpliVity oplossing bij Lemontree

 

Tomingroep, een sociale en professionele onderneming, heeft Lemontree geselecteerd om haar bestaande IT-infrastructuur te vervangen. De bestaande omgeving is aan het einde van haar levensduur en loopt tegen de grenzen van het kunnen aan. Tomingroep heeft voor Lemontree gekozen omdat de door Lemontree aangeboden oplossing voor de komende jaren weer voldoende capaciteit en flexibiliteit biedt om te voldoen aan de steeds groter wordende business requirements  van de Tomingroep en in vergelijking met de andere aanbieders op basis van een TCO van 5 jaar tegen aanzienlijke lagere kosten gerealiseerd en beheerd kan worden.

 

Inrichting HPE SimpliVity nodes

Op basis van de wensen, eisen en de nieuwste technologische mogelijkheden wordt er een nieuwe hoogbeschikbare twin datacenter infrastructuur op basis van vier HPE SimpliVity nodes ingericht. De data van de huidige omgeving zal vrijwel zonder downtime voor de applicaties en functionaliteiten gemigreerd worden naar deze nieuwe omgeving.

Voor Tomingroep biedt de nieuwe IT-infrastructuur een omgeving die voldoende ruimte biedt voor de behoeftes van de komende jaren, ingericht op hoge beschikbaarheid met automatische failover en een native back-up oplossing

 

Over Tomingroep, een sociale en professionele ondernemer

Tomingroep, sociale ondernemer

Bij Tomingroep werken zo’n 1800 mensen met en zonder arbeidsbeperking samen. De medewerkers creëren geschikte banen en bieden werkervaringsplaatsen voor mensen die terugkeren in het arbeidsproces. Door hun unieke mix van medewerkers hebben ze het juiste team voor elke klus.

Tomingroep werkt in opdracht van de gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek, Almere en Eemnes en helpt zo de doelstellingen van de Participatiewet, de inclusieve arbeidsmarkt, te realiseren.

 

Mission statement

Werk staat bij Tomingroep voorop, bedrijfsmatig in een sociale context. Bij Tomingroep geldt: ‘afspraak is afspraak’

 • Wij werken veilig
 • Wij zijn klantgericht, zowel intern als extern
 • Wij zijn veranderingsbereid, flexibel en slagvaardig
 • Wij zijn open en duidelijk over wat we willen en wat niet
 • Wij zijn actief en ondernemend
 • Wij staan voor kwaliteit en professionaliteit

 

Duurzaam ondernemen

Aandacht voor mens en milieu vindt Tomingroep vanzelfsprekend. Onze methoden en producten zijn zoveel mogelijk duurzaam en milieuvriendelijk. Door uw samenwerking met Tomingroep profileert u zich dan ook als maatschappelijk verantwoord ondernemer en werkt u mee aan een samenleving waarin iedereen een kans krijgt.

 

Social Return on Investment

Bij opdrachten voor de overheid moet het werk vaak deels worden uitgevoerd door mensen met een beperking. Dat kunt u regelen door Tomingroep in te schakelen als onderaannemer. Of door mensen van Tomingroep in te zetten in uw eigen organisatie. Ze denken graag met u mee bij uw aanbesteding.

Haagstate advocaten

Haagstate advocaten

Haagstate advocaten was op zoek naar een betrouwbare en kundige partij om IT te ondersteunen. Hiertoe heeft het kantoor gekozen voor Lemontree, die de IT-omgeving in beheer heeft genomen en ondersteunt. Allereerst heeft Lemontree het gebruik van SharePoint eenvoudiger gemaakt en hier functionaliteit aan toegevoegd, waardoor werken stukken veiliger en betrouwbaarder is geworden. Ook werd Proactief Desktop Management geïmplementeerd met onder andere third party patch management.

Over Haagstate advocaten

Haagstate Advocaten is een modern en zakelijk advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in ondernemings- en arbeidsrecht. Het kantoor beschouwt zich als een professionele pro-actieve sparringpartner voor ondernemingen en ondernemers, waarbij inlevingsvermogen en praktische oplossingen voorop staan. Zij geloven in een open, directe wijze van communiceren.

De specialisten staan ondernemingen en ondernemers bij in hun dagelijkse bedrijfsvoering, zowel intern als extern. Ook op het gebied van joint ventures, fusies en splitsingen, overnames van bedrijven en herstructureringen hebben ze diepgaande expertise. Soms is het onoverkomelijk dat er conflicten ontstaan. De procesadvocaten van Haagstate adviseren bij juridische oplossingen voor ondernemingsrecht conflicten, zowel buiten rechte als door middel van een procedure bij de rechtbank of bij een arbitrage-instituut.

Buiten-Ruimte

Buiten-Ruimte

Buiten-Ruimte heeft gekozen voor de veilige en betrouwbare OneDesk Mobile werkplek van Lemontree. Deze werkplek is uitgerust met Microsoft 365, veilige toegang en goede bescherming tegen virussen en spam. Verder heeft Lemontree Azure AD ingericht en ingezet om een eenvoudige en goede gebruikerservaring te bieden in combinatie met betrouwbare en betaalbare IT.

Over Buiten-Ruimte

Buiten-Ruimte is een advies- en detacheringsbureau voor overheid en bedrijven. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in de vakgebieden verkeer, stedelijk water en civiele techniek. Met onze vakkennis en ruime ervaring adviseren wij over ontwerp, realisatie en beheer van de openbare ruimte. Sinds 2008 voorziet Buiten-Ruimte haar opdrachtgevers snel en flexibel van extra kennis en capaciteit. De adviseurs van Buiten-Ruimte zijn allround, flexibel en delen graag hun kennis. In de dienstverlening staat de eindgebruiker centraal. Buiten-Ruimte is betrokken bij de organisatie waarvoor ze werkt en gaat altijd voor een duurzame oplossing.