AC Analytical Controls

AC

AC Analytical Controls (onderdeel van PAC) is de erkende leider in chromatografie-analysatoren voor gas, nafta en benzine stromen in raffinage van ruwe olie sinds 1981 en is gevestigd in Rotterdam. AC biedt ook technologie voor residuen analyse voor de koolwaterstof industrie. Toepassingen bestrijken het hele spectrum van aardolie, petrochemische en raffinage-, gas-en aardgas-analyse; ACS Turn-Key Toepassingsoplossingen omvatten de AC Reformulyzer, SimDis, HiSpeed RGA en DHA instrumenten. AC biedt innovatieve oplossingen om te voldoen aan de eisen van de specifieke testen van applicaties die wereldwijd worden goedgekeurd door de ASTM, CEN, DIN, ISO en andere normalisatie-instellingen. AC Analytical Controls is een pionier in diverse speciale instrumenten, waaronder de Reformulyzer ™ die meerdere internationale standaard (ASTM, EN, ISO) testmethoden, de AC8612 en de AC8634 bevat met de kern aangepast in het alom bekende ASTM D2887 methode, de Hoge Temp Simdis, en de DHA-Simdis Crude Oil samenvoegen principes.

Project:
AC Analytical Controls heeft verschillende internationale vestigingen. Lemontree beheert het nederlandse netwerk en geeft ondersteuning aan de vestiging in China.

Alle vestigingen zijn op het interne netwerk over gegaan naar een nieuwe ip range. Dit betekend dat ook de vestiging in Rotterdam omgezet moest worden. De volledige ict infrastructuur is omgezet naar de nieuwe ip-reeks in een weekend, zodat de medewerkers van AC Analytical Controls hier geen hinder van hebben ondervonden.

Samen met een collega van AC in Duitsland zijn alle routers, servers, printers, access points, werkstations, telefooncentrale en switches omgezet naar de nieuwe ip reeks en getest op werking. Tijdens deze migratie is er een nieuwe Cisco Core switch geïmplementeerd en is het netwerk in verschillende VLAN’s onderverdeeld. Door middel van access rules worden delen van het netwerk van elkaar gescheiden en beveiligd. Zo is er een testnetwerk welke volledig gescheiden draait van het productienetwerk.

Technologieën:
• Dell Servers
• Cisco Routers (MPLS / Internet)
• Avaya Telefooncentrale
• Microsoft Windows 2003 Server
• Microsoft Windows 2008 Server
• Microsoft Windows 7
• Cisco VPN