Als eerste partij in Nederland heeft Lemontree maturity level 4 behaald bij MYOBI. Daarmee kan Lemontree opdrachtgevers als geen andere partij in Nederland van dienst zijn met richtlijnen, procedures, werkwijzen en documentatie rondom veiligheid van bedrijfsgegevens. Maar ook met ketenmanagement en het faciliteren van rechten van betrokkenen.

MYOBI staat voor mind your own business information. Letterlijk vertaald: ‘let op uw eigen bedrijfsgegevens’. MYOBI faciliteert dat bedrijven zelf controle kunnen houden over hun bedrijfsgegevens.

MYOBI de operationele Trusted Third Party maakt voor haar dienstverlening gebruik van de producten en diensten van TTP Associates. Denk daarbij aan normenkaders, afsprakenstelsels, taxonomieën en sticky policies. TTP Associates is houder van de intellectuele eigendomsrechten van deze producten en diensten.

MYOBI hanteert maturity levels om de aangesloten bedrijven een ranking te geven. Lemontree scoorde al eerder als eerste partij in Nederland level 2 en neemt nu een nog grotere afstand met level 4.

Level 0: Aanvraag ingediend

De organisatie heeft een aanvraag voor een Privacy Seal bij Duthler Academy ingediend en het aanvraagproces wordt momenteel doorlopen.

Level 1: Basic

Er is een besef omtrent gegevensbescherming. Op hoofdlijnen zijn de grenzen van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in kaart gebracht en er is een FG aangesteld. Het proces van verinnerlijken is gaande.

Level 2: Overzicht en inzicht

Op systematische wijze zijn de verwerkingen van persoonsgegevens in kaart gebracht. Wijzigingen worden adequaat beheerd. Onderzoeken worden gepland en uitgevoerd. De uitkomsten worden gerelateerd aan het overzicht en inzicht in de verwerkingen.

Level 3: Ketenmanagement

Inzicht en overzicht in de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden alsmede in de verwerkingen en de compliance wordt uitgebreid naar de bewerkers. Er zijn duidelijke en transparante afspraken tussen verantwoordelijke en bewerkers en tussen bewerkers onderling gemaakt. Er is een basis gelegd voor het voorkómen van bestuurlijke en civielrechtelijke procedures.

Level 4: Faciliteren van rechten van betrokkene

Actieve en passieve rechten van de betrokkene worden gefaciliteerd. De organisatie (verantwoordelijke of bewerker) kan zich hierover maatschappelijk verantwoorden.