Lemontree in Corona tijd.

Het Corona-virus (Covid-19) heeft gevolgen voor ons allemaal en houdt ook Lemontree flink bezig. Wij doen er dan ook alles aan om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Wij volgen de aanwijzingen van het RIVM op om te zorgen voor een gezonde werksituatie voor onze medewerkers en de risico’s voor kwetsbare mensen in de samenleving te beperken. Tegelijkertijd gaat onze aandacht naar hoe wij de continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening kunnen blijven borgen. In vervolg op de aanwijzingen vanuit de overheid hebben wij de volgende maatregelen ingevoerd:

  • Onze Servicedesk bezetting alsmede die van onze competentieteams wordt zoveel mogelijk verspreid door ons pand over de verschillende verdiepingen en werkruimtes aangevuld met thuiswerken. Door het thuiswerken en de daarmee ontstane vrije bureaus kan er ruim voldoende afstand tussen onze medewerkers gecreëerd worden. Onze overige medewerkers werken allen zoveel als mogelijk thuis als het werk en de thuissituatie dit toelaat. De enkeling die naar kantoor komt, stemt dit af met de directe collega’s om ervoor te zorgen dat er altijd een kleine groep medewerkers op kantoor aanwezig is om zodoende de afstand van 1,5 meter te kunnen waarborgen.
  • Onze medewerkers zijn via mail en telefoon, net zo goed bereikbaar als altijd.
  • Overlegvormen doen wij voorlopig niet op locatie, maar via Microsoft Teams of Skype. Overleggen met een hoge prioriteit welke lastig te doen zijn via Microsoft Teams of Skype worden gevoerd in een grote ruimte, waarbij de afstand van 1,5 meter gewaarborgd kan worden. Dit alles in afstemming met de gesprekspartners.
  • Locatiebezoeken voor installatie- en configuratiewerkzaamheden van apparatuur zullen in overleg met u worden uitgevoerd. Waar mogelijk overleggen wij graag of wij de apparatuur kunnen opsturen en remote kunnen configureren.
  • Onze medewerkers zijn tot slot geadviseerd om alle aanwijzingen vanuit de overheid op te (blijven) volgen, waarvan wij onze medewerkers ook continu op de hoogte houden. We verliezen elkaar sowieso niet uit het oog!

Versneld in een nieuw tijdperk.

Ter bestrijding van het virus door het aanzienlijk verminderen van het fysieke contact, heeft ons op de feiten gedrukt hoe kwetsbaar organisaties zijn die geen of onvoldoende thuiswerkmogelijkheden kunnen bieden aan haar medewerkers. Het zogenaamde nieuwe werken is in een stroomversnelling terecht gekomen. Veel van onze klanten hebben inmiddels ook al voorzieningen voor het werken op afstand of thuis getroffen. We kunnen ons voorstellen dat deze situatie ook in uw organisatie speelt en dat vergelijkbare maatregelen zijn ingevoerd of ingevoerd moeten worden. Mocht u vragen hebben over de beperkingen of mogelijkheden hiervan, dan kunt u zich altijd voor advies richten tot Lemontree.