Covid-19 maatregelen Lemontree

Covid-19 maatregelen Lemontree

Lemontree in Corona tijd.

Het Corona-virus (Covid-19) heeft gevolgen voor ons allemaal en houdt ook Lemontree flink bezig. Wij doen er dan ook alles aan om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Wij volgen de aanwijzingen van het RIVM op om te zorgen voor een gezonde werksituatie voor onze medewerkers en de risico’s voor kwetsbare mensen in de samenleving te beperken. Tegelijkertijd gaat onze aandacht naar hoe wij de continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening kunnen blijven borgen. In vervolg op de aanwijzingen vanuit de overheid hebben wij de volgende maatregelen ingevoerd:

 • Onze Servicedesk bezetting alsmede die van onze competentieteams wordt zoveel mogelijk verspreid door ons pand over de verschillende verdiepingen en werkruimtes aangevuld met thuiswerken. Door het thuiswerken en de daarmee ontstane vrije bureaus kan er ruim voldoende afstand tussen onze medewerkers gecreëerd worden. Onze overige medewerkers werken allen zoveel als mogelijk thuis als het werk en de thuissituatie dit toelaat. De enkeling die naar kantoor komt, stemt dit af met de directe collega’s om ervoor te zorgen dat er altijd een kleine groep medewerkers op kantoor aanwezig is om zodoende de afstand van 1,5 meter te kunnen waarborgen.
 • Onze medewerkers zijn via mail en telefoon, net zo goed bereikbaar als altijd.
 • Overlegvormen doen wij voorlopig niet op locatie, maar via Microsoft Teams of Skype. Overleggen met een hoge prioriteit welke lastig te doen zijn via Microsoft Teams of Skype worden gevoerd in een grote ruimte, waarbij de afstand van 1,5 meter gewaarborgd kan worden. Dit alles in afstemming met de gesprekspartners.
 • Locatiebezoeken voor installatie- en configuratiewerkzaamheden van apparatuur zullen in overleg met u worden uitgevoerd. Waar mogelijk overleggen wij graag of wij de apparatuur kunnen opsturen en remote kunnen configureren.
 • Onze medewerkers zijn tot slot geadviseerd om alle aanwijzingen vanuit de overheid op te (blijven) volgen, waarvan wij onze medewerkers ook continu op de hoogte houden. We verliezen elkaar sowieso niet uit het oog!

Versneld in een nieuw tijdperk.

Ter bestrijding van het virus door het aanzienlijk verminderen van het fysieke contact, heeft ons op de feiten gedrukt hoe kwetsbaar organisaties zijn die geen of onvoldoende thuiswerkmogelijkheden kunnen bieden aan haar medewerkers. Het zogenaamde nieuwe werken is in een stroomversnelling terecht gekomen. Veel van onze klanten hebben inmiddels ook al voorzieningen voor het werken op afstand of thuis getroffen. We kunnen ons voorstellen dat deze situatie ook in uw organisatie speelt en dat vergelijkbare maatregelen zijn ingevoerd of ingevoerd moeten worden. Mocht u vragen hebben over de beperkingen of mogelijkheden hiervan, dan kunt u zich altijd voor advies richten tot Lemontree.

 

91 procent cyberaanvallen begint met e-mail

91 procent cyberaanvallen begint met e-mail

Fraudehelpdesk.nl

In deze bijzondere tijden zijn er jammer genoeg ook randfiguren op deze wereld die misbruik proberen te maken van het feit dat veel mensen op zoek zijn naar infromatie over het coronaviris (Covid-19). Op diverse websites wordt daarvoor gewaarschuwd. Microsoft waarschuwt dan ook alert te zijn omdat 91% van de cyberaanvallen begint met e-mail. Microsoft heeft de afgelopen dagen meerdere aanvallen gezien waarbij aanvallers e-mailbijlagen verstuurden die over het coronavirus leken te gaan, maar in werkelijkheid malware bevatten.

Fraudehelpdesk.nl heeft een 1-pager gemaakt waarin wordt uitgelegd hoe je met 7 simpele vragen kan bepalen of een e-mail echt of nep is, zie bijlage.

Klik hier voor de PDF

Microsoft Teams gratis 6 maanden uitproberen?

Microsoft Teams gratis 6 maanden uitproberen?

In deze bijzondere tijden waarbij veel medewerkers thuis aan het werk zijn door de aanhoudende uitdagingen op het gebied van het COVID-19 virus heeft Microsoft een speciale Microsoft Teams trial in het leven geroepen waarbij klanten 6 maanden gratis Microsoft Teams en aanvullende diensten mogen gebruiken.

Korte introductie Microsoft Teams:

Meer kennismakingsvideo’s zijn hier te vinden.

Met Microsoft Teams bent u heel gemakkelijk in staat om te bellen, vergaderen, chatten en samen te werken vanaf elke locatie. Teams is zo ingericht dat u alle nodig bestanden, (Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden) realtime kunt bekijken, delen en bijwerken. Een historie van gevoerde chats en vergaderingen, alsmede de notities van de vergaderingen worden en blijven logisch gegroepeerd in de Teams app opgeslagen.

Deze aanbieding zou mogelijk voor de korte termijn een uitkomst kunnen bieden voor het op afstand samenwerken, vergaderen en chatten. Hierbij willen wij u er wel op attenderen dat na de kennismakingsperiode u óf een betaalde abonnement moet afsluiten of rekening moet houden met het verlies van functionaliteit en mogelijk de data dat opgeslagen is in de Teams app. Indien u na deze “trial” periode een gebruik wil maken van een betaalde licenties, dan zal de dan reeds aanwezig data (historie, files, chats) beschikbaar blijven.

Heeft u vragen dan helpen wij u graag u kunt u interesse kenbaar maken via het contactformulier onderaan deze pagina.

Wilt u meer weten over deze aanbieding van Microsoft?

Klik hier voor uitgebreide informatie over Microsoft Teams. Of vul hiernaast je gegevens in en wij komen er op terug!

  De heerMevrouw

  Ik ga akkoord met het Privacy Statement van Lemontree

  Stichting ALS presenteert zichzelf aan Lemontree

  Stichting ALS presenteert zichzelf aan Lemontree

  Een zeer gewaardeerde klant van Lemontree is Stichting ALS Nederland. Met heel veel plezier leveren we hier OneDesk mobile Charity. Maar veel interessanter is het verhaal achter de stichting. Gorrit-Jan Blonk, directeur-bestuurder van Stichting ALS Nederland, vertelt aan het personeel van Lemontree waar de stichting voor staat en waar ze mee bezig is.

  ALS is een dodelijke zenuwspierziekte, waarvan de oorzaak onbekend is. Ook is er nog geen medicijn of aanpak om deze ziekte te vertragen of te verhelpen. In Nederland leiden ongeveer 1500 mensen aan deze ziekte. Hier komen jaarlijks ongeveer 500 nieuwe gevallen bij en sterven ongeveer 500 patiënten. Na de eerste symptomen is de levensverwachting ongeveer drie tot vijf jaar.

  Stichting ALS Nederland bekostigt wetenschappelijk onderzoek, welke gedaan wordt bij het AMC en UMC. Samen vormen zij het ALS centrum, een belangrijke speler voor Stichting ALS Nederland. Uniek is ProjectMine, waarin DNA van ALS patiënten wordt vergeleken met niet ALS-ers. Men hoopt op deze manier verschillen te vinden in het DNA, waarmee een mogelijke behandeling of medicijn mogelijk wordt gemaakt.

   

  Het doel van de stichting: het vinden van de oorzaak en daardoor ook mogelijke toekomstige behandeling van ALS en het stimuleren van verbeteringen in zorg en kwaliteit van leven voor de huidige ALS patienten.

   

  Naast wetenschappelijk onderzoek wil Stichting ALS Nederland patiënten en hun direct liefhebbenden steunen in de tijd die zij nog hebben. Zo is er bijvoorbeeld ‘Stichting ALS op de weg’, welke helpt bij voorzieningen voor patienten om te voorkomen dat mensen hun bed, fiets of rolstoel krijgen op de begrafenis. Vaak worden deze voorzieningen via officiële instanties zo vertraagd geregeld dat het niet eens meer nodig is. ‘Stichting ALS op de weg’ zorgt dan ook adequaat voor voorzieningen, waardoor de patiënten snel en gericht worden geholpen.

   

  Internationaal sterk tegen Amyotrofische Laterale Sclerose

  Naast het nationale werk, werkt Stichting ALS Nederland internationaal nauw samen met de stichtingen in alle landen om onderzoeksresultaten en kennis uit te wisselen. Stichting ALS Nederland zit in het bestuur van deze internationale samenwerking en heeft hier een prominente rol. Eén keer per jaar wordt een groot congres georganiseerd waarin de landen hun voortgang en ideeën presenteren. Alles met één doel: een oplossing vinden voor deze dodelijke spierziekte.

   

  ALS campagnes

  Om al dit onderzoek en internationale samenwerkingen te bekostigen is natuurlijk veel geld nodig. Om die reden worden er veel activiteiten, campagnes en bijzondere evenementen georganiseerd. Enkele die je ongetwijfeld kent zijn:

  • Amsterdam City swim
  • Tour du ALS
  • Ice Bucket challenge
  • Swim for Tim
  • Crawford beachvolleybal toernooi
  • Rainbowrun
  • Glazenhuis Gramsbergen
  • ALS lenteloop
  • Holland4ALS

   

  Ook jij kunt helpen

  Wilt u weten hoe u persoonlijk, met uw bedrijf, organisatie of school kunt bijdragen? Kijk eens op https://www.als.nl/doneren/wat-kunt-u-doen/.

   

  Opnieuw twee Microsoft gold statussen voor Lemontree

  Opnieuw twee Microsoft gold statussen voor Lemontree

  microsoft 70-347Twee extra Microsoft gold statussen door behalen Microsoft 70-347 certificaten

  Afgelopen week hebben Jeffrey Kleijhorst en Walter Verstappen hun Microsoft 70-347 certificaat behaald. Hierdoor heeft Lemontree 2 extra GOLD statussen bereikt.

   

  Met deze certificeringen is Lemontree ook voor het implementeren, inregelen en realiseren van Office 365 diensten, partner op het hoogste niveau. Voor het behalen van het Microsoft 70-347 certificaat werden Jeffrey en Walter op de volgende kennis getoetst:

  Clients en apparaten voor eindgebruikers beheren

  • Door gebruiker aangestuurde clientimplementaties beheren
   • Zelf-inrichting van Office 365 ProPlus, Windows Store Apps en Mobile Apps beperken; activering/activering intrekken; Office for Mac
  • IT-implementaties van Office 365 ProPlus beheren
   • Implementatie beheren; streaming van updates beheren; het Office-implementatieprogramma gebruiken; implementatie aanpassen
  • Telemetrie en rapportage instellen
   • Telemetrie inschakelen via groepsbeleid; telemetrieservice instellen; gebruikersproblemen rapporteren; agent implementeren
  • Plannen voor Office-clients
   • Configureren van Outlook, Skype voor Bedrijven-client, Office Online en Klik-en-Klaar versus MSI; controle van configuraties met behulp van het Microsoft Office Configuratie Analyzer-programma (OffCAT)

  SharePoint Online-siteverzamelingen inrichten

  • Delen met externe gebruikers configureren
   • Globaal delen met externe gebruikers inschakelen, per siteverzameling inschakelen, delen met externe gebruikers en externe-gebruikerstoegang verwijderen via de webinterface en Windows PowerShell
  • SharePoint-siteverzameling maken
   • Beheerder van SharePoint Online-siteverzameling instellen; bronquota en waarschuwingsniveau, en automatische aanpassing van siteverzamelingsgrootten instellen; opslagquota voor siteverzameling instellen; naam en URL van siteverzameling configureren via de webinterface en Windows PowerShell
  • Een samenwerkingsoplossing plannen
   • Gebruik Yammer.com versus nieuwsfeeds; co-authoring (cocreatie); Project Online; toegang tot bestanden met meerdere clientapparaten; bestanden migreren naar OneDrive voor Bedrijven; Excel Services; Visio Services; App Store; eDiscovery voor ondernemingen via de webinterface en Windows PowerShell

  Exchange Online en Skype voor Bedrijven Online configureren voor eindgebruikers

  • Extra e-mailadressen voor gebruikers configureren
   • Standaard-/antwoordadres wijzigen; bulktoevoeging/-verwijdering voor nieuw domein; secundaire e-mailaliassen beheren; SIP-adressen via de webinterface en Windows PowerShell
  • Externe contactpersonen, resources en groepen maken en beheren
   • Resourcepostvakken maken en beheren; gedeelde postvakken maken; externe contactpersonen maken; extra e-mailadres toewijzen aan contactpersonen; distributielijst en leden maken en beheren; machtigingen delegeren via de webinterface en Windows PowerShell
  • Persoonlijke archiefbeleid configureren
   • Persoonlijk archief voor postvakken inschakelen; aangepast bewaarbeleid maken; bewaarlabels maken; bewaarbeleid toepassen op postvakken; standaardbewaarbeleid controleren en wijzigen via de webinterface en Windows PowerShell
  • Communicatie-instellingen voor Skype voor Bedrijven Online-eindgebruikers configureren
   • Niet-gearchiveerde functies voor naleving uitschakelen; aanwezigheid configureren; beschikbare services; externe communicatie per gebruiker configureren via de webinterface en Windows PowerShell

  Plannen voor Exchange Online en Skype voor Bedrijven Online

  • Antimalware- en anti-spambeleid beheren
   • Quarantaine vrijgeven; SCL configureren; lijsten configureren; en meldingen configureren via de webinterface en Windows PowerShell
  • Een postvakmigratiestrategie aanbevelen
   • De juiste migratiemethode uit Extern verplaatsen, Gefaseerd, Cutover of IMAP selecteren via de webinterface en Windows PowerShell
  • Plannen voor Exchange Online
   • Clientvereisten voor archief plannen; Office 365 Compliance Center beheren; juridische bewaring inschakelen; OWA-toegang configureren; en ActiveSync configureren via de webinterface en Windows PowerShell
  • Globale Skype voor Bedrijven-instellingen voor externe communicatie beheren
   • Externe toegang inschakelen; domeinen beheren; Skype-consumentenconnectiviteit beheren; uitnodigingen voor vergaderingen aanpassen; en Push Notification Service uitschakelen via de webinterface en Windows PowerShell

  Microsoft 70-347 certificaat

   

  De toekomst van SharePoint

  De toekomst van SharePoint

  Deze maand was het ‘Future of SharePoint’ event in in San Fransico. Hier werd een kijkje in de keuken gegeven in de toekomstige ontwikkelingen rondom SharePoint. In dit artikel een korte samenvatting om u de hoogte te brengen.

  Allereerst onthulde Microsoft een nieuwe cloud-first, mobile-first visie en roadmap voor SharePoint. Met innovaties die samenwerking, kennisdeling en het ontdekken van content moet versterken vanaf elk apparaat waar dan ook. Ook kondigde Microsoft de algemene beschikbaarheid van SharePoint Server 2016 aan, die nieuwe hybride mogelijkheden biedt aan on-premises klanten. Hierdoor kunnen zij nog beter profiteren van innovatie rondom Office 365.

  En het beste moet nog komen. Microsoft is op een missie om elk individu en organisatie in staat stellen om meer te bereiken. Bekijk deze video waarin Microsoft CEO Satya Nadella onderstreept wat het belang van SharePoint is om bedrijfsproductiviteit opnieuw uit te vinden:

   

  Microsoft kondigde een roadmap aan op vier gebieden van innovatie:

  • Eenvoudig en krachtig delen van bestanden en samenwerking op elk apparaat.
  • Mobiel en intelligent intranet, met moderne teamsites, publiceermogelijkheden en zakelijke toepassingen vanaf het  bureaublad en mobiele device.
  • Een open en verbonden platform dat SharePoint’s uitbreidbaarheid evolueert op het gebied van moderne web development.
  • Investeringen in beveiliging, privacy en compliance van Office 365.

   

  Microsoft onthulde haar visie op ‘unified toegang’ en ‘intelligente discovery’ voor al uw Office 365-bestanden, waardoor het gemakkelijker dan ooit is om bestanden te maken, te delen, samen te werken en te beheren vanaf elke locatie en op elk apparaat. Het principe is dat bestanden u vinden in plaats van dat u moet zoeken naar bestanden. Dit kan vanuit apps, maar ook vanuit de intuïtieve browser. Zo kunt u bestanden met u meenemen onderweg door selectieve synchronisatie op PC en MAC en door offline beschikbaarheid van bestanden op mobiele devices.

  Als u werkt in Office-toepassingen, krijg je direct toegang tot het delen van bestanden en functies voor samenwerking. U kunt direct werken als co-auteur in documenten en ook direct documentversies vergelijken.

  Wanneer u een document dat u heeft gemaakt wilt delen, is dit net zo eenvoudig als het versturen van een e-mailbericht. Aan ontvangers worden automatisch machtigingen verleend en iedereen werkt op de gedeelde bestanden, waardoor versieconflicten worden voorkomen en er ‘één bron van de waarheid’ ontstaat.

  Bekijk video’s en afbeeldingen van de belangrijkste ontwikkelingen die nog dit jaar worden doorgevoerd

  Sharepoint mobiele app

  SharePoint Home

  Moderne Team Sites

  Microsoft Flow and PowerApps integration

  Security, privacy and compliance

  Wilt u meer lezen over de toekomst van SharePoint?

  Klik hier voor uitgebreide informatie van Microsoft. Of maak hiernaast een afspraak

   De heerMevrouw

   Ik ga akkoord met het Privacy Statement van Lemontree

   MKB-ers denken te moeilijk en verwachten te weinig van IT

   MKB-ers denken te moeilijk en verwachten te weinig van IT

   Na vele gesprekken bij legio MKB bedrijven valt ons op dat IT vaak overeenkomstige uitdagingen heeft, waarbij vooral opvalt dat:

   1. Er geen plan aanwezig is wat er nou precies van IT wordt verwacht
   2. Hele standaard zaken te moeilijk worden aangevlogen, waardoor er onvoldoende kwaliteit wordt bereikt en de kosten te hoog zijn
   3. Er teveel wordt gestuurd op kosten en techniek en te weinig op het gewenste resultaat

   In deze blog willen we u graag deelgenoot maken van onze bevindingen, in de hoop dat u er uw voordeel mee kunt doen.

   Maak een foto van de toekomst

   Wat ons het meeste opvalt als het gaat om automatisering binnen MKB – onze definitie is tussen de 20 en enkele honderden werkplekken – is dat er bijna nooit een duidelijk plan ligt wat er van IT wordt verwacht. Daarbij doel ik niet op een dik traditioneel technisch hoogstandje, maar wel op een plan waarin het ambitieniveau wordt uitgesproken en wordt vastgelegd hoe IT daadwerkelijk kan bijdragen aan de bedrijfsprocessen en welke doelstellingen hier voor de komende jaren aan gehangen worden. Door het ontbreken van zulke plannen worden veel keuzes gemaakt op basis van kosten en technisch aanwezige kennis. En dat is jammer, omdat er daarbij dus te weinig gebruikt wordt gemaakt van kwalitatieve doelstellingen waarmee een organisatie écht het onderscheid kan maken door gebruik te maken van de mogelijkheden van IT.

    

   Onze tip is dan ook: maak een plan waarin u vastlegt wat IT moet bijdragen aan de organisatiedoelstellingen en hang hier zoveel mogelijk meetbare doelstellingen aan. Als u weet waar u functioneel naartoe wilt, wordt het veel eenvoudiger om te kijken wat u daarvoor nodig heeft en hoe u dit het beste kunt inrichten. En, veel belangrijker, kunt u het allerbeste uit IT halen om echt te profiteren.

    

   Keep IT simple

   Veel MKB bedrijven maken het zichzelf nog te lastig door zelf allerlei zaken te regelen die volledig functioneel af te nemen zijn vanuit de cloud. Vaak gaat dan de discussie over bijvoorbeeld Office 365, waarbij office, mail, agenda, communicatie en samenwerking prima geregeld zijn. Als tegenargument wordt dan vaak geopperd: ik heb office licenties en als ik niets doe ben ik dus veel goedkoper uit. Daar staat dan wel tegenover dat zo’n bedrijf flink investeert in Exchange functionaliteit, fileserver, back-up en ondersteuning van werkplekken. En als je deze tijd, investeringen en fte’s uitrekent laat het sommetje vaak een hele andere uitkomst zien.

   Ons motto is: houd het simpel en gebruik de standaarden die er zijn. Natuurlijk blijven er vaak uitdagingen waarvoor creatieve oplossingen nodig zijn, maar doe dit alleen waar dat nodig is. Het zal u veel hoofdpijn en vervelende rekeningen schelen.

    

   Stop met hokjesdenken

   In het MKB zien we dat veel organisaties al zijn overgestapt op Office 365. Ook is het aantal bedrijven dat met hosted voice belt goed vertegenwoordigd. Toch hebben veel van deze bedrijven nog wel de uitdaging om het gebruik van de werkplek nog eenvoudiger te maken. Door bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat er functioneel geen verschil meer is tussen vast en mobiel bellen, maar ook door ervoor te zorgen dat de computer volledig samenwerkt met telefonie. Dus dat Skype for business samenwerkt met de telefoon en dat je vanaf je computer kunt bellen en gebeld kan worden. En dat allemaal op 1 nummer. Pas dan ervaar je een werkplek die altijd en overal werkt en krijg je alles wat je nodig hebt vanuit één simpel te gebruiken oplossing. En het is voor de klant ook nog eens veel gemakkelijker om je te bereiken.

   Daarnaast kan de werkplek ook flink vereenvoudigd worden door overal gemakkelijker bij te kunnen. Dus niet meer allerlei links naar online applicaties met dito login’s, maar gewoon 1x inloggen op uw werkplek en vervolgens door een eenvoudig openingsscherm overal bij kunnen.

    

   Meer sturen op gewenste resultaat

   IT en telefonie moeten ervoor zorgen dat uw medewerkers hun werk snel, nauwkeurig en klantvriendelijk kunnen uitvoeren. Daar moet dus de focus liggen als het gaat om het inrichten van de werkplek. Wat heeft iedereen hier voor nodig en hoe kunt u mensen goed laten (samen)werken om de productiviteit op te schroeven en de klanttevredenheid te verhogen? Deze vragen zou u op een rijtje moeten zetten en verwerken in het bij punt 1 genoemde plan. Kijkend naar de nieuwe generatie werkplekken heeft een goede werkplek ook belangrijke functie. Deze zogenaamde ‘Screenagers’ zijn gewend om op andere manieren samen te werken, liefst vrij te zijn in de keuze van hardware, veel meer online te communiceren en andere manieren van overleg te gebruiken dan de toch wel wat ouderwetse vergaderzaaltjes.

   Kortom: een goede werkplek is niet alleen een werkplek die het doet en waar in principe ingrediënten inzitten die men nodig heeft. Een goede werkplek zorgt ervoor dat mensen sneller, beter en leuker hun werk kunnen doen.

    

   Wilt u meer weten over een werkplek waarin functionele IT, telefonie en alle moderne mogelijkheden van online vergaderen samenkomen? Kijk eens bij OneDesk Mobile. Maar begin uiteraard eens met een goed IT Masterplan.

    

    

    

   ICT wordt steeds gemakkelijker?

   ICT wordt steeds gemakkelijker?

   Gewapend met een computer, tablet, vaste telefoon en mobiele telefoons, kunnen we ons dagelijks werk prima doen. Steeds meer maken we gebruik van handige cloud applicaties, zoals evernote, dropbox, salesforce, office 365 en heel veel anderen. Maar er zit ook een keerzijde aan al deze fantastische devices en applicaties. De beheerbaarheid en – wellicht belangrijker – de bereikbaarheid, productiviteit en samenwerking binnen uw organisatie. Want hoe gaan al deze middelen bijdragen aan efficiëntie binnen uw organisatie en tevreden klanten?

    

   Bereikbaarheid

   UnknownAl deze mogelijkheden zorgen ervoor dat medewerkers wel over verschillende middelen beschikken, maar dat deze steeds meer ad-hoc worden ingezet om ons werk te doen. Natuurlijk is iedereen bereikbaar op z’n mobiele nummer, maar het is wel een beetje old-school dat mensen niet gewoon altijd en overal bereikbaar zijn op 1 nummer. Voor klanten zou dit wel zo klantvriendelijk zijn, maar ook voor medewerkers zou het handig zijn als ze snel via computer, telefoon en mobiel even snel een collega kunnen bellen zonder het hele arsenaal aan nummers, mailadressen en chatboxes af te werken. Datzelfde geldt voor conferencing. Vaak zijn er wel middelen beschikbaar (Skype, Skype for business, Lync, Goto Meeting etc), maar vaak zijn deze weer net niet geïntegreerd met andere werkplekfactoren, waardoor het – los van de professionaliteit – net niet samenwerkt met andere middelen om in een conference call goed samen te werken. De bereikbaarheid wordt door de vele mogelijkheden eigenlijk steeds lastiger. Moet een klant nu mailen, chatten, vast bellen, mobiel bellen of toch toch maar beter een terugbelverzoek achterlaten of de voicemail inspreken?

    

   Productiviteit

   productiviteitIn een productieve organisatie kunnen mensen intern goed en efficient samenwerken en kennis delen. En medewerkers kunnen professioneel communiceren en samenwerken met klanten om de klant steeds weer te bevestigen dat de keuze voor uw organisatie de juiste is. Maar hoe draagt uw ICT bij aan slimme manieren van werken waardoor mensen meer uit hun werkdag kunnen halen? Vaak zijn discussies over de werkplekomgeving erg technisch van aard. Maar zou het niet geweldig zijn als mensen niet alleen altijd en overal kunnen werken, maar vooral ook altijd en overal kunnen SAMENwerken! Dan is het wellicht helemaal niet handig om allerlei cloudapplicaties door elkaar te gebruiken, maar juist een slimme selectie te maken van applicaties, waarin mensen kennis kunnen delen, elkaars bestanden kunnen vinden en tegelijkertijd samen aan een document kunnen werken. Dan is het wel een voorwaarde dat alle documenten op één plek staan en er slimme technologie voor handen is om informatie vindbaar te maken.

    

   Samenwerking

   logistics-collaborationZoals gezegd is goed samenwerken meer dan een scala aan applicaties en devices beschikbaar stellen. Het is belangrijker goed na te denken hoe documenten vindbaar zijn voor betrokken medewerkers en hoe collega’s en klanten slimmen gezamenlijk tot resultaten kunnen komen. Dit vraagt om handige mogelijkheden op de werkplek om snel en zonder drempels te kunnen communiceren, kennis te delen en te produceren. Kortom: om een uitgekiende werkplek, waarin samenwerken, communiceren en produceren goed geregeld is. Of iemand nu op het werk is, thuis of elders.

    

   Centraliseren en professionaliseren

   Het credo voor een functionele werkplek is dan ook om een werkplekomgeving te organiseren, waarmee mensen met volle focus op hun primaire activiteiten kunnen collaboreren met anderen. Of dit nu klanten zijn, (toe)leveranciers of collega’s. Daarvoor is het belangrijk om communicatie en samenwerkingstools te centraliseren. Niet meer een scala aan losstaande handige middelen, maar een uitgekiende set met functionaliteit waarmee je snel, eenvoudig en professioneel kunt overleggen, creëren en beslissen. Uw collega’s zullen hier veel tijd mee besparen en de klant zal u waarderen om uw pragmatische manier van werken.

    

   Onze visie op de werkplek

   Los van of u voorkeur heeft voor cloudoplossingen of een ‘eigen’ oplossing, vinden wij dat een goede werkplek een aantal zaken gemeen heeft:

   1. Een werkplek bestaat niet alleen uit techniek, maar vooral uit bereikbaarheid, functionaliteit, productiviteit en slim samenwerken.
   2. Medewerkers zijn op 1 nummer bereikbaar. Los van waar ze zijn en achter welk apparaat ze zitten.
   3. Mensen kunnen elkaars kennis en documenten snel en eenvoudig terugvinden, dit scheelt veel tijd aan zoeken en herproductie van zaken die er eigenlijk al waren
   4. De werkplek moet tijd besparen en geen tijd kosten. Daarom vinden wij dat een werkplek zo georganiseerd moet worden dat mensen heel eenvoudig bij middelen kunnen die hen functioneel helpt meer uit de dag te halen. Niets meer, niets minder.
   5. Medewerkers hoeven niet perse altijd in de auto te stappen en naar een klant te rijden. Ook voor een klant kan het veel tijd besparen en veel efficiënter werken om ‘online’ te overleggen. Zorg voor goede middelen om dit te realiseren. En uiteraard ook voor intern gebruik tussen collega’s.
   6. Zorg voor een zo klein mogelijk aantal applicaties, die breed gedragen worden binnen de organisatie en die bijdragen aan een hoge productiviteit. Waar applicaties ook staan (cloud of on-premise), zorg dat gebruikers hier direct en gemakkelijk bij kunnen.
   7. De organisatie van de werkplek moet zo eenvoudig mogelijk gebeuren zonder veel omkijken te hebben naar beheer, licenties, technische middelen en maatregelen en zonder lastige regels voor gebruikers.

    

   Is dat niet een beetje utopisch?

   Vindt u dat bovenstaande een schaap met vijf poten is? Of heeft u het gevoel dat het allemaal wat gemakkelijk klinkt maar in de praktijk veel lastiger is? Wij denken dat het meevalt. Om bovenstaande punten aan de voorkant goed te organiseren hebben we OneDesk Mobile ontwikkeld, waarin deze punten geregeld zijn. Binnen dit concept zijn de volgende zaken geregeld en heeft u geen omkijken naar technische zaken, licenties en extra activiteiten:

   • Gebruikers dashboard om vanaf ieder willekeurig device bij alle gekozen applicaties te kunnen (zowel op uw locatie als in de cloud)
   • De bekende office applicaties (Word, Excell, Powerpoint, Publisher, Outlook), die op vijf verschillende devices geïnstalleerd mogen worden. Daarnaast kan op computers van derden online worden gewerkt met deze applicaties.
   • Opslag van persoonlijke en zakelijke data inclusief tooling om snel en gericht informatie van uzelf en van anderen te vinden
   • Applicaties om (tegelijkertijd) samen te werken aan documenten, en online te overleggen inclusief audio/video conferencing
   • Applicaties om in teams samen te werken en elkaar op de hoogte te houden van nuttige informatie en voortgang
   • Mensen op 1 nummer bereikbaar op computer, vast, mobiel, tablet
   • Onbeperkt vast en mobiel bellen en 4G data
   • Integratie van telefonie in de werkplek (bellen vanuit applicaties)
   • Beheer, updates en support

    

   Wilt u eens doorpraten over de mogelijkheden van een dergelijk concept, of wilt u zelf een soortgelijk concept samenstellen en beheren? Wij helpen u graag met het maken van slimme keuzes waardoor u meer productiviteit uit uw organisatie haalt. En waarschijnlijk een stuk goedkoper dan uw huidige werkplekken (voor meer informatie over OneDesk Mobile klik hier)

    

   Of maak een afspraak en wij laten u graag zien hoe de werkplek met geïntegreerde telefonie eruit ziet.

    De heerMevrouw

    Ik ga akkoord met het Privacy Statement van Lemontree